จำหน่ายกระดาษแบบม้วน และรับบริการกรอกระดาษ

กระดาษน้ำตาล Sack Kraft Paper

เป็นกระดาษที่ผลิตจากเยื่อกระดาษ 100% ไม่ผ่านการฟอกสี ผิวสัมผัสจะค่อนข้างเนียนเรียบ มีความแข็งแกร่งและเหนียว

เหมาะกับนำไปทำถุง กระดาษห่ออาหาร/ชิ้นส่วนอะไหล่ ฯลฯ

มีขนาดตั้งแต่ 50 ถึง 120 แกรม

กระดาษน้ำตาล Kraft Paper

กระดาษเป็นสีน้ำตาล ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล ผิวสัมผัสจะไม่ค่อยเนียนเรียบ มีความแข็งแกร่งในระดับหนึ่ง 

เหมาะสำหรับนำไปทำถุงหิ้ว กระดาษห่อของหรือคั่นระหว่างชั้น กล่องลูกฟูก

มีขนาดตั้งแต่ 80 ถึง 450 แกรม